BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"like money" — Słownik kolokacji angielskich

like money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jak pieniądze
  1. like czasownik + money rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Certainly I do not like money - who could?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo