"like milk" — Słownik kolokacji angielskich

like milk kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jak mleko
  1. like czasownik + milk rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And Tony likes powdered milk, he grew up on that welfare-type milk.

    Podobne kolokacje: