BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"like life" — Słownik kolokacji angielskich

like life kolokacja
Popularniejsza odmiana: like one's life
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jak życie
  1. like czasownik + life rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I like my life and position in the Senate as it is.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo