"like liars" — Słownik kolokacji angielskich

like liars kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tak jak kłamcy
  1. like czasownik + liar rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "I don't like liars," replied Mr. Cohen, who is Jewish.

    Podobne kolokacje: