"like jazz" — Słownik kolokacji angielskich

like jazz kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jak jazz
  1. like czasownik + jazz rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Everybody I knew who was an artist also liked jazz," he said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo