BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"like hearing" — Słownik kolokacji angielskich

like hearing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jak słuch
  1. like czasownik + hear czasownik
    Zwykła kolokacja

    I like hearing other people's bad news just at the moment.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo