BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"like food" — Słownik kolokacji angielskich

like food kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jak jedzenie
  1. like czasownik + food rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    This is great news for people who like good food.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo