"like company" — Słownik kolokacji angielskich

like company kolokacja
Popularniejsza odmiana: like one's company
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jak spółka
  1. like czasownik + company rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I'm sure he'd like more company, be happy to see his parents.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo