"like blondes" — Słownik kolokacji angielskich

like blondes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tak jak blondynki
  1. like czasownik + blonde rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Probably his name was Joe Jones, he liked small blondes, and he was just along for the ride, on orders.

    Podobne kolokacje: