BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"like baseball" — Słownik kolokacji angielskich

like baseball kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jak baseball
  1. like czasownik + baseball rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "It would make him happy, because he liked good baseball."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo