BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"like animals" — Słownik kolokacji angielskich

like animals kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jak zwierzęta
  1. like czasownik + animal rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This was why he liked animals, preferred the wild to civilization.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo