"lift one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

lift one's eyes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): winda czyjś oczy
  1. lift czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She lifted her eyes to him for the first time.

    Podobne kolokacje: