"lift eyes" — Słownik kolokacji angielskich

lift eyes kolokacja
Popularniejsza odmiana: lift one's eyes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oczy windy
  1. lift czasownik + eye rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She lifted her eyes to him for the first time.

    Podobne kolokacje: