"lie westward" — Słownik kolokacji angielskich

lie westward kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skłam na zachód
  1. lie czasownik + westward przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Their locations have been documented in the Brooks Range from Lake Peters to Cape Lisburne and Cape Sabine that lies westward.

    Podobne kolokacje: