"lie tells" — Słownik kolokacji angielskich

lie tells kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłamstwo mówi
  1. lie rzeczownik + tell czasownik
    Luźna kolokacja

    Oh, the lies that I have told myself and others.

    Podobne kolokacje:

podobne do "lie tells" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "lie tells" po angielsku — Słownik polsko-angielski

czasownik