"lie squarely" — Słownik kolokacji angielskich

lie squarely kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skłam prosto
  1. lie czasownik + squarely przysłówek
    Luźna kolokacja

    Responsibility for any disruption which people may experience today lies squarely with union leaders.

    Podobne kolokacje: