"lie respectively" — Słownik kolokacji angielskich

lie respectively kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skłam odpowiednio
  1. lie czasownik + respectively przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    It is also common for separate tee-off points to be positioned for men, women, and amateurs, each one respectively lying closer to the green.

    Podobne kolokacje: