"liczba pierwsza" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "liczba pierwsza" po polsku

liczba pierwsza

rzeczownik
  1. prime number , także: prime  
    Prime numbers are natural numbers that are only divisible by 1 and themselves. (Liczby pierwsze to liczby naturalne, które dzielą się tylko przez 1 i przez siebie same.)

Powiązane zwroty — "liczba pierwsza"

rzeczownik
liczba czworacza (liczba pierwsza) = prime quadruplet
liczba Mersenne'a (liczba pierwsza) = Mersenne prime

"liczba pierwsza" — Słownik kolokacji angielskich

prime number kolokacja
  1. prime przymiotnik + number rzeczownik = liczba pierwsza
    Bardzo silna kolokacja

    Two and three are the only prime numbers next to each other.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo