"liście" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "liście" po polsku — Słownik angielsko-polski

liście

rzeczownik
 1. leaves ***  
  The leaves were covering paths in autumn. (Liście przykrywały ścieżki jesienią.)
  The leaves on the trees were becoming green because of the spring. (Liście na drzewach stawały się zielone przez wiosnę.)
  My mum told me to rake leaves in the garden. (Moja mama kazała mi zgrabić liście w ogrodzie.)
 2. leafage
 3. folia   [PLURAL]
 1. be on the books
rzeczownik
 1. letter ****   [COUNTABLE]
  What letter are you talking about? (O jakim liście mówisz?)
  I had a letter from him this morning. (Dostałem list od niego dzisiaj rano.)
  Jane received a letter from her bank. (Jane dostała list ze swojego banku.)
 2. missive
rzeczownik
 1. list *****   [COUNTABLE]
  Here's a list of people who are coming. (Tutaj jest lista osób, które przyjdą.)
  They submitted a long list of complaints. (Oni przedłożyli długą listę zażaleń.)
 2. roll , ****
  • rejestr, lista [COUNTABLE]
   The roll of the students is not finished yet. (Lista uczniów nie jest jeszcze skończona.)
   Have you already signed onto the roll? (Czy już się zapisałaś na listę?)
 3. listing *
  • lista, wykaz, spis [COUNTABLE]
   Get me the customer account listing, and you, get me an evaluation report. (Przynieś mi listę kont klientów, a ty, przynieś mi raport podsumowujący.)
 4. roster *
  • lista, spis
   I didn't see your name on the roster. (Nie widziałem twojego imienia na liście.)
 5. checklist
  • lista (rzeczy do zrobienia)
   a list of the things you have to do and check
   I still have a couple of things to do on my checklist. (Nadal mam kilka rzeczy do zrobienia na mojej liście.)
 6. register ***
 7. tally *
  • lista, zestawienie (wydatków, przychodów), zapis (np. wydarzeń)
   According to our tally, we spent less money than last month. (Zgodnie z naszym zestawieniem, wydaliśmy mniej pieniędzy niż w zeszłym miesiącu.)
 8. litany
 9. bead-roll
 10. beadroll
21-leaf clover
rzeczownik
 1. leaf ***   [COUNTABLE]
  The trees lose their leaves in autumn. (Drzewa tracą liście jesienią.)
  That tree doesn't have leaves. (Tamto drzewo nie ma liści.)
 2. frond
 3. phyllome  

Powiązane zwroty — "liście"

czasownik
przychodzić (o liście) = come
zrzucać (np. liście) = shed +1 znaczenie
wyszczególnić (np. na liście) = detail
pomijać (np. możliwość, nazwisko na liście) = exclude
opadać (np. kurz, szron, liście herbaty) = settle
wysuszać (liście, trawę) = sear
nieść (np. śnieg, liście przez wiatr) = drive
frankować (list) = frank
transpirować (wydzielać wodę przez liście) = transpire
rzeczownik
punkt (np. na rachunku, na liście) = item
miejsce (np. na liście) = spot
postscriptum (w liście) = postscript , PS (skrót) , P.S. (skrót) American English
liścik = note +2 znaczenia
listowie = foliage +2 znaczenia
przychodzenie (o liście) = coming
adres (na liście, paczce) = superscription
list z zapytaniem = inquiry , inq. (skrót) +2 znaczenia
dziękczynny (list, modlitwa) = thanksgiving
Wielmożny Pan (na liście) = Esq
honorowe wyróżnienie (gdy na liście nagrodzonych wymieniamy pracę, która była bardzo dobra, ale nie dostała nagrody) = honourable mention British English , honorable mention American English
phrasal verb
spadać (np. na liście) = go down
odfajkować coś (np. nazwisko na liście) = check something off
rozgarniać (np. liście) = rake up
przymiotnik
czerwonawy (liście) = ruddy
liściasty = leafy +3 znaczenia
alfabetyczny (lista, spis) = alphabetic
listowny = postal +1 znaczenie
zagubiony (o liście) = astray
z usprawiedliwieniem (o liście, rozmowie telefonicznej) = apologetic
niedołączony (np. nazwisko na liście) = missing
nieodebrany (np. o liście) = unclaimed
liściowy = foliaceous +1 znaczenie
inne
idiom
inne
przysłówek
Czy wiesz, że Twoja historia wyszukiwań jest dostępna po zalogowaniu w etutor.pl? Załóż darmowe konto i sprawdź!