PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"lekkomyślnie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "lekkomyślnie" po polsku

lekkomyślnie

przysłówek
 1. hastily
 2. recklessly
 3. extravagantly
 4. giddily
 5. frivolously
  • lekkomyślnie, niepoważnie, frywolnie
   I think you spend money frivolously. (Uważam, że niepoważnie wydajesz pieniądze.)
   She shouldn't behave so frivolously, it's unprofessional. (Ona nie powinna zachowywać się tak frywolnie, to nieprofesjonalne.)
 6. heedlessly
 7. improvidently
 8. harum-scarum
idiom
 1. with reckless abandon

powered by  eTutor logo