ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"lekceważąca" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "lekceważąca" po polsku — Słownik angielsko-polski

lekceważąca

rzeczownik
 1. ignorer
 2. neglecter
czasownik
 1. ignore ***
 2. neglect **
  • zaniedbywać, lekceważyć (np. ważny problem) [TRANSITIVE]
   to fail to take proper care of something
   You shouldn't neglect your homework. (Nie powinieneś zaniedbywać prac domowych.)
   Don't neglect your health. (Nie zaniedbuj swojego zdrowia.)
   This problem is serious, don't neglect it. (Ten problem jest poważny, nie lekceważ go.)
 3. disdain *
 4. scorn
 5. sidestep
 6. trifle
 7. snub
 8. override
 9. ritz
 10. disoblige
 11. disprize
 1. make light  
phrasal verb
 1. cry down
 1. ignore something ***  
  Stop ignoring me. (Przestań mnie lekceważyć.)
  Don't ignore it, it's a serious problem. (Nie lekceważ tego, to poważny problem.)
 2. be in contempt of something  
 3. take something lightly
idiom
 1. make little of something , make light of something
  • lekceważyć coś, umniejszać znaczenie czegoś
   I made little of those classes and I failed them. (Lekceważyłem te zajęcia i ich nie zaliczyłem.)
   He made little of this serious situation. (On umniejszał znaczenie tej poważnej sytuacji.)
phrasal verb
 1. cry something down
czasownik
 1. not see that it matters
czasownik
 1. discount **
 2. disregard *
  • zlekceważyć, zignorować, nie brać pod uwagę
   Experts claim that the European institutions simply disregard this serious problem. (Eksperci uważają, że instytucje europejskie po prostu lekceważą ten poważny problem.)
   We cannot disregard the problems of the poor people in our country. (Nie możemy zlekceważyć problemów ubogich ludzi w naszym kraju.)
 3. flout
  • zlekceważyć (prawo, zasadę, zwyczaj, tradycję)
   You flouted our tradition and you have to suffer punishment. (Zlekceważyłeś naszą tradycję i musisz ponieść karę.)
   If you flout the rules, you'll be fired. (Jeśli zlekceważysz zasady, zostaniesz zwolniony.)
   She flouted the law and paid the piper. (Ona zlekceważyła prawo i poniosła konsekwencje.)
czasownik
 1. blank somebody **
idiom
 1. trample somebody underfoot
przymiotnik
 1. dismissive  
 2. negligent
 3. disrespectful
 4. scornful
 5. disdainful
  • pogardliwy, lekceważący
   My grandparents are disdainful and expect me to treat them with respect. (Moi dziadkowie są lekceważący i oczekują, że będę ich traktował z szacunkiem.)
 6. inattentive
 7. supercilious
 8. belittling  
 9. flip **
  • lekceważący, nonszalancki (o postawie, komentarzu, uwadze) informal
   Your son's attitude is flip. You should talk to him. (Postawa twojego syna jest lekceważąca. Powinieneś z nim porozmawiać.)
   Your comment was too flip. They felt insulted. (Twój komentarz był zbyt nonszalancki. Poczuli się obrażeni.)
 10. sniffy

Powiązane zwroty — "lekceważąca"

czasownik
ważyć = weigh , weigh up +4 znaczenia
ważyć się = dare +1 znaczenie
przysłówek
lekceważąco = dismissively +8 znaczeń
rzeczownik
idiom