"leisure sport" — Słownik kolokacji angielskich

leisure sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sport rekreacyjny
  1. leisure rzeczownik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Fishing is the most popular leisure sport in Britain.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo