BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"legitimate profit" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "legitimate profit" po angielsku

legitimate profit

rzeczownik
  1. zysk prawnie dozwolony

"legitimate profit" — Słownik kolokacji angielskich

legitimate profit kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uzasadniony zysk
  1. legitimate przymiotnik + profit rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This was the only way Ponzi had to pay off those investors, as he made no effort to generate legitimate profits.

powered by  eTutor logo