"legitimate news" — Słownik kolokacji angielskich

legitimate news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zasadne wiadomości
  1. legitimate przymiotnik + news rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "They do have large audiences, and people may mistake this information as legitimate news."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo