"legal news" — Słownik kolokacji angielskich

legal news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prawne wiadomości
  1. legal przymiotnik + news rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It then began to also cover legal and government news and introduce conservative editorial content on subjects other than business.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo