"leave one's company" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: leave the company
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wychodzić czyjś spółka
  1. leave czasownik + company rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    However, he was to leave the company after only a year.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo