"leave companies" — Słownik kolokacji angielskich

leave companies kolokacja
Popularniejsza odmiana: leave the company
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odejdź ze spółek
  1. leave czasownik + company rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    However, he was to leave the company after only a year.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo