ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"leave blood" — Słownik kolokacji angielskich

leave blood kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zostaw krew
  1. leave czasownik + blood rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The girl disappears after leaving blood all over the place.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo