ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"leather seat" — Słownik kolokacji angielskich

leather seat kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skórzane siedzenie
  1. leather rzeczownik + seat rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Then I want a couple of leather seats, near the door, with a low table between.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo