ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"league runs" — Słownik kolokacji angielskich

league runs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liga przeprowadza
  1. league rzeczownik + run czasownik
    Zwykła kolokacja

    The league would run from the fall to the spring, with the idea that players could be brought up during the season.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo