"league ranking" — Słownik kolokacji angielskich

league ranking kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lista rankingowa
  1. league rzeczownik + ranking rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Their best league ranking was a 3rd place in 1995-96 and in 1997-98.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo