ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"league pyramid" — Słownik kolokacji angielskich

league pyramid kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): piramida ligi
  1. league rzeczownik + pyramid rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Each included (not all fifa countries are, but they are added when needed) country has its own league pyramid.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo