"league provides" — Słownik kolokacji angielskich

league provides kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liga dostarcza
  1. league rzeczownik + provide czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He thought the league, formed in 1992, would provide the opportunity for his son to race that he never had.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo