ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"league policy" — Słownik kolokacji angielskich

league policy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liga polityka
  1. league rzeczownik + policy rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He was also warned that further violations of league policy would result in even more severe disciplinary action.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo