"league pays" — Słownik kolokacji angielskich

league pays kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liga płaci
  1. league rzeczownik + pay czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The league paid a base salary of $100 per game and had 36 players on each active roster.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo