"league offers" — Słownik kolokacji angielskich

league offers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liga oferuje
  1. league rzeczownik + offer czasownik
    Luźna kolokacja

    The league offered no explanation for its decision not to announce the cancellation of games.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo