"league looks" — Słownik kolokacji angielskich

league looks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liga przygląda się
  1. league rzeczownik + look czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But Thorn said that the league would look into the matter.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo