"league issues" — Słownik kolokacji angielskich

league issues kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kwestie ligi
  1. league rzeczownik + issue czasownik
    Luźna kolokacja

    The league issued a statement stating that they would not fine him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo