"league is given" — Słownik kolokacji angielskich

league is given kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liga jest dana
  1. give czasownik + league rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The league, the charge said, was given signed statements from 180 players Wednesday revoking the union's authority to represent them in collective bargaining.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo