BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"league is founded" — Słownik kolokacji angielskich

league is founded kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liga jest założona
  1. found czasownik + league rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The league was founded in 1993 and folded after its 2010 season when financial stability became a problem.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo