"league history" — Słownik kolokacji angielskich

league history kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liga historia
  1. league rzeczownik + history rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They won 69 games and lost only 13, the best record in league history.

powered by  eTutor logo