ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"league franchise" — Słownik kolokacji angielskich

league franchise kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liga prawo wyborcze
  1. league rzeczownik + franchise rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    What would a major league franchise be worth at that point?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo