ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"league folds" — Słownik kolokacji angielskich

league folds kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): fałdy ligi
  1. league rzeczownik + fold czasownik
    Silna kolokacja

    Finally, the league folded at the end of the 1954 season.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo