ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"league dissolves" — Słownik kolokacji angielskich

league dissolves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liga rozwiązuje się
  1. league rzeczownik + dissolve czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They played in the league's Western Division through 1947, until the league dissolved the divisions and became a one-division circuit.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo