"league defeat" — Słownik kolokacji angielskich

league defeat kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): porażka ligi
  1. league rzeczownik + defeat rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    His debut came in a 2-0 league defeat to Thun, before he was substituted near the end of the second half.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo