"league clubhouse" — Słownik kolokacji angielskich

league clubhouse kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): budynek klubu ligi
  1. league rzeczownik + clubhouse rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    FOR decades, it's been a daily ritual in every big league clubhouse.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo