"league call-up" — Słownik kolokacji angielskich

league call-up kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powołanie ligi
  1. league rzeczownik + call-up rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Four of their designated starting pitchers have not produced, but two of their minor league call-ups have amazed.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo