"league attempts" — Słownik kolokacji angielskich

league attempts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): próby ligi
  1. league rzeczownik + attempt czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The league is attempting to hold players responsible for their legal behavior.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo