"league affiliate" — Słownik kolokacji angielskich

league affiliate kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): członek ligi
  1. league rzeczownik + affiliate rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    If no team places a claim the player can be sent to a minor league affiliate.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo