"leśniczy, strażnik leśny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "leśniczy, strażnik leśny" po polsku

leśniczy, strażnik leśny

rzeczownik
 1. ranger **
  • leśniczy, strażnik leśny [policzalny]
   She was a ranger of the month at Yellowstone National Park. (Była Strażnikiem Miesiąca w Parku Narodowym Yellowstone.)
   My brother is a ranger. (Mój brat jest leśniczym.)
   We lost our way and we didn't know how to find the ranger. (Zgubiliśmy się i nie wiedzieliśmy jak znaleźć leśniczego.)

powered by  eTutor logo